ISO27001:2022, KVKK, GDPR ve BGYS Danışmanlığı

Kurumlardaki verilerin boyutu, kişisel verilerin hukuki sorumlulukları, insan hatalarından kaynaklanan siber saldırıların artması ve teknolojik gereksinimlerin artması  “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin” kurulmasını ve bir farkındalık kültürü ile yönetilmesini zorunlu hale getirmiştir.

ATC Proje Bilişim gerek uluslararası standartlar gerekse kişisel verilerin korunmasına yönelik “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin” kurulması ve yönetilmesi konusunda kişi ve kurumlara uzman kadrosuyla danışmanlık yapmakta ve dünya markası ürünlerle verilerin korunmasına yönelik çözümler sunmaktadır.

  • ISO27001:2022
  • GDPR (Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü)
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
  • Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi
  • Farkındalık Eğitimi & Oyunu